قسمت‌ هاي‌ يك‌ مقاله‌ 

اين‌ فصل‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ مقاله‌ را شامل‌ شده‌ و راجع‌ به‌ اينكه‌ در هر يك‌ از آنها معمولا چه‌ مطالبي‌بيان‌ مي‌ گردد بحث‌ مي‌ نمايد .


عنوان‌ مقاله‌:The Title 

عنوان‌ مقاله‌ به‌ خواننده‌ مي‌ گويد كه‌ مقاله‌ راجع‌ به‌ چه‌ مطلبي‌ است‌ ( شكل‌ 7 ) عنوان‌ بايد مختصر، دقيق‌ وپر محتوا باشد. به‌ ياد داشته‌ باشيد عنوان‌ مقاله‌ اولين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ در ميان‌ فهرست‌ محتويات‌ مجله‌چاپ‌ شده‌، آنرا مي‌ بيند و بايد بتواند با ساير عنوانهاي‌ موجود در اطراف‌ خود رقابت‌ نمايد ( براي‌ اطلاع‌ بيشترازاينكه‌ افراد مقالات‌ را چگونه‌ مي‌ خوانند به‌ صفحه‌ 10 رجوع‌ كنيد)


عنوان‌ مقاله‌ بايد :

خلاصه‌ ، دقيق‌ ، پرمحتوا و خبري‌، فاقد كلمات‌ اضافي‌ ـ مهمترين‌ عبارت‌ آن‌ بايد توصيفي‌ يا گزارشي‌ باشدشكل‌ ـ 7 : عنوان‌ مقاله‌ 

منظور از عنوان‌ مقاله‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ خواننده‌ بيشترين‌ اطلاعات‌ را در كمترين‌ كلمات‌ ممكنه‌ بدهيد. عنوان‌ بايدحاوي‌ تمام‌ لغات‌ كليدي‌ مقاله‌ باشد. فضا را با عباراتي‌ مثل‌ مشاهدات‌ روي‌ " observation on ..." و"مطالعه‌اي‌ راجع‌ به‌... ... A study of" و غيره‌ اشغال‌ نكنيد. سعي‌ كنيد مهمترين‌ قسمت‌ مقاله‌ اتان‌ را عنوان‌ آن‌بدانيد و آنرا طوري‌ بنويسيد كه‌ خواننده‌ اي‌ كه‌ درحال‌ حركت‌ چشم‌ و مرور عنوانهاست‌ بتواند به‌ راحتي‌ آنرابخواند . بعضي‌ مجلات‌ محدوديت‌ خاصي‌ را روي‌ حداكثر طول‌ عنوان‌ مقالات‌ اعمال‌ مي‌ نمايند كه‌ اين‌محدوديت‌ اغلب‌ بصورت‌ حداكثر لغات‌ و يا حداكثر حروف‌ مي‌ باشد .

با انتخاب‌ دقيق‌ لغات‌ مي‌توان‌ عنوان‌ اكثر مقالات‌ را بطور خلاصه‌ توصيف‌ نمود. بعضي‌ مجلات‌ ياسردبيران‌ آنها محدوديت‌هاي‌ بيشتري‌ را اعمال‌ مي‌ نمايند، مثلا براي‌ عنوان‌، ده‌ كلمه‌ يا كمتر را در نظر مي‌گيرند. در چنين‌ حالاتي‌ احتمالا قادر به‌ نوشتن‌ عنوان‌ كامل‌ مقاله‌اتان‌ نخواهيد بود و لذا بايد به‌ بهترين‌ صورت‌آنرا خلاصه‌ نمائيد .

برخي‌ مجلات‌، مقالات‌ را به‌ صورت‌ سري‌ در نظر گرفته‌ و مي‌ پذيرند، ولي‌ سايرين‌ چنين‌ نمي‌كنند. اگرمطلبي‌ داريد كه‌ گزارش‌ كاملي‌ از يك‌ كار تحقيقي‌ است‌، منطقي‌ اينست‌ كه‌ آنرا فقط‌ بصورت‌ يك‌ مقاله‌ چاپ‌نمائيد. زيرا اگر بخواهيد چند مقاله‌ چاپ‌ كنيد بعضي‌ مجلات‌ آن‌ را به‌ صورت‌ سري‌ در نظر گرفته‌ ونمي‌پذيرند. اگر شروع‌ به‌ نوشتن‌ يك‌ سري‌ مقاله‌ نموده‌ ايد و آنها را با شماه‌ هاي‌ III , II ,I و غيره‌ مشخص‌كرديد، اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ مي‌ خواهيد تمام‌ سري‌ مقالات‌ را در همان‌ مجله‌ چاپ‌ نمائيد . تعداد كمي‌ ازمجلات‌ هستند كه‌ مقالات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ سري‌ را كه‌ مجله‌ اي‌ ديگر در حال‌ چاپ‌ آن‌ است‌ رامي‌ پذيرند ،نوشتن‌ و جاپ‌ مقاله‌ بصورت‌ سري‌ براي‌ شما بعنوان‌ نويسنده‌ هم‌ ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ را ايجاد نمايد مثلاچكار مي‌ كنيد اگر مقاله‌ شماره‌ سه ( ‌ ( 3سري‌ اتان‌ پذيرفته‌ و چاپ‌ شود ولي‌ مقاله‌ شماره‌ دو (2) را نپذيرند و ردنمايند .

مي‌ توانيد عنوان‌ مقاله‌ اتان‌ را بصورت‌ يك‌ عبارت‌ يادر قالب‌ يك‌ جمله‌ يا عنوان‌ اصلي‌ بر روي‌ يك‌ جمله‌ ياعنوان‌ فرعي‌ بيان‌ نمائيد. هرچند بعضي‌ مجلات‌ وسردبيران‌ اين‌ روش‌ را مي‌ پسندند ولي‌ براي‌ سايرين‌ شيوه‌پذيرفتني‌ نيست‌. يكي‌ از مزاياي‌ اين‌ نوع‌ عنوان‌ نوشتن‌ دو سطري‌ ( درشت‌ و كوچك‌ ) اين‌ است‌ كه‌ به‌ راحتي‌موضوع‌ اصلي‌ را مي‌ توان‌ يافت‌ . 

دراين‌ روش‌، مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ مهمترين‌ عبارت‌ كليدي‌ را در اول‌ آوريد.

براي‌ مثال‌ مي‌ توانيد عبارت‌ زير رابراي‌ عنوان‌ مقاله‌ اي‌ ذكر كنيد.

اثرات‌ خشكسالي‌، سن‌ گياه‌ و ميزان‌ فسفر روي‌ فعاليت‌ اسيد فسفاتاز برگ‌ گندم‌ »


ويا مي‌ توانيد بنويسيد

فعاليت‌ اسيد فسفاتاز برگ‌ گندم‌ واثرات‌ خشكسالي‌ ، سن‌ و مقدار فسفر روي‌ آن‌ . 

هر كدام‌ از دو جمله‌ فوق‌ داراي‌ مزايايي‌ هستند. راه‌ سومي‌ هم‌ براي‌ نوشتن‌ عنوان‌ فوق‌ وجود دارد كه‌ بصورت‌عبارت‌ زير است‌ .

(فعاليت‌ اسيد فسفاتاز موجود در برگ‌ كندم‌ بوسيله‌ خشكسالي‌، سن‌ گياه‌ و ميزان‌ فسفر كاهش‌ مي‌ يابد .)

بسياري‌ از سردبيران‌ اين‌ روش‌ سوم‌ را نمي‌ پسندند ولي‌ سايرين‌، نويسندگان‌ را بر اين‌ گونه‌ نوشتن‌ تائيد وتشويق‌ مي‌ نمايند . 

مزيت‌ اين‌ روش‌ اين‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ را به‌ خواننده‌ ايكه‌ در حال‌ ورق‌ زدن‌ مجله‌ و خواندن‌ عنوان‌ مقالات‌است‌ بطور سريع‌ و واضح‌ منتقل‌ مي‌ نمايد. اين‌ روش‌ با روش‌ معمول‌ در سبك‌ نوشتاري‌ براي‌ بيان‌ عنوان‌تفاوت‌ دارد و مي‌ تواند از اين‌ نظر غير مفيد و مضر به‌ نظر رسد .

بسياري‌ از مجلات‌ از شما مي‌ خواهند كه‌ عنواني‌ مختصر يا اجمالي‌ را براي‌ مقاله‌اتان‌ نوشته‌ و ارسال‌ نماييد0تا وقتي‌ مقاله‌ در مجله‌ چاپ‌ مي‌شود، در بالا يا پائين‌ صفحات‌ مجله‌ آورده‌ شود كه‌ اين‌ عنوان‌ معمولا بين‌ سي‌تا پنجاه‌ حرف‌ است‌. اگر شما اين‌ عنوان‌ يا عبارت‌ را نسازيد ممكن‌ است‌ خود سردبير آنرا براي‌ مقاله‌ اتان‌ساخته‌ و بنويسد. پس‌ بهتر است‌ كه‌ خودتان‌ اينكار را انجام‌ دهيد . تا مطمئن‌ باشيد همان‌ چيزي‌ كه‌ منظورتان‌است‌ نوشته‌ و چاپ‌ مي‌ شود .اسامي‌ نويسندگان‌ مقاله‌:The Authors 

نام‌ نويسندگان‌ رابراساس‌ سبك‌ و حالتي‌ كه‌ مجله‌ مي‌ پسندد و مي‌ خواهد بنويسيد براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌مجله‌ اي‌ به‌ صورت‌ زير اين‌ اسامي‌ را بخواهد.

كه‌ نام‌ نويسنده‌ اول‌ بطور كامل‌ ، نام‌ ساير نويسندگان‌ بجز آخري‌ بصورت‌ خلاصه‌ ونام‌ نويسنده‌ آخر نيزبصورت‌ كامل‌ نوشته‌ شود. بيشتر مجلات‌ از چاپ‌ درجة‌ علمي‌ و سمت‌ نويسندگان‌ مقالات‌ خودداري‌ مي‌نمايند. براي‌ اطلاع‌ بيشتر راجع‌ به‌ بعضي‌ اصول‌ و قواعد مربوط‌ به‌ اسامي‌ نويسندگان‌ به‌ صفحه‌ 46 رجوع‌نمائيد.آدرس‌ نويسندگان‌ مقاله‌: The Addresses 

بايد آدرس‌ تمام‌ نويسندگاني‌ كه‌ از آنها در صفحه‌ اول‌ نام‌ برده‌ايد، را بياوريد. اين‌ آدرس‌ ها نشاني‌نويسندگان‌ در زمان‌ انجام‌ كار تحقيقي‌ مقاله‌ مي‌ باشد و بايد آدرس‌ محل‌هايي‌ را نشان‌ دهد كه‌ كار تحقيقي‌ درآنجا انجام‌ شده‌ است‌. اگر نويسنده‌اي‌ از محل‌ مورد ذكر در مقاله‌ رفته‌ و تغيير آدرس‌ داده‌ است‌ بايد در پائين‌ورقه‌ ( زير نويس‌ ) آدرس‌ جديد او را ذكر نمائيد .

همچنين‌ بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ بايد نويسنده‌ اصلي‌ يا كسيكه‌ مسئول‌ مكاتبات‌ بعدي‌ با خوانندگان‌ مقاله‌است‌ را مشخص‌ نموده‌ و آدرس‌ پستي‌ او را بطور كامل‌ بنويسيد .چكيدة‌ مقاله‌ : The Abstract 

در مجلات‌ علمي‌، چكيده‌ مقاله‌ همانند و هم‌ معني‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ اين‌ دو معنا و تعريفي‌متفاوت‌ دارند ولي‌ در متون‌ علمي‌ هر دو به‌ يك‌ معني‌ بكار مي‌ روند بطوريكه‌ بعضي‌ مجلات‌ از يك‌ لغت‌ براي‌هر دو قسمت‌ استفاده‌ مي‌نمايند ولي‌ اين‌ روش‌ فراگير نيست.

چكيدة‌ مقاله‌ قسمتي‌ است‌ كه‌ خواننده‌ بعد از جذب‌ شدن‌ توسط‌ عنوان‌ مقاله‌ به‌ آن‌ نگاه‌ كرده‌ و آنرا مي‌خواند ، چكيده‌ بايد بطور معني‌ داري‌ خلاصه‌ شده‌ و حاوي‌ مطالب‌ اصلي‌ و مهمترين‌ يافته‌ هاي‌ مقاله‌ باشد.چكيده‌ علاوه‌ بر كوتاه‌ بودن‌ بايد حاوي‌ حقايق‌ و يافته‌هاي‌ مسلم‌ نيز باشد. ( شكل‌ 8 ) 

بايد به‌ مجله‌اي‌ كه‌ مي‌ خواهيدبراي‌ آن‌ مقاله‌ بفرستيد نگاه‌ كرده‌ و طول‌ متوسط‌ چكيده‌ ها را آن‌ استخراج‌نمائيد، علاوه‌ براين‌ بايد به‌ قسمت‌ "توضيحاتي‌ براي‌ نويسندگان‌" رجوع‌ كرده‌ و اگر قانون‌ خاصي‌ براي‌ نوشتن‌چكيده‌ در آن‌ ذكر شده‌ آنرا رعايت‌ نمائيد. مثلا معمولاً گفته‌ مي‌ شود كه‌ چكيده‌ بايد بين‌ صدو پنجاه‌ تا دويست‌و پنجاه‌ كلمه‌ باشد .چكيده‌ بايد حاوي‌ : 

حقايق‌ واصول‌ بكار برده‌ شده‌ 

روشها 

نتايج‌ اصلي‌

اهميت‌ نتايج‌ و تعبير و تفسير آنها باشد .شكل‌ ـ 8 چكيده‌ مقاله‌

چكيده‌ مقاله‌ بايد حاوي‌ مطالب‌ و حقايق‌ يافت‌ شده‌ در كار تحقيقي‌، و مهمترين‌ نتايج‌ و ميزان‌ اهميت‌ كار بوده‌ ومعني‌ هر يك‌ از يافته‌ ها را بيان‌ نمايد. نبايد در چكيده‌ مطالبي‌ رابيان‌ نمود كه‌ در مقاله‌ نيامده‌ است‌ و بلكه‌ بايديافته‌ هاي‌ مربوطه‌ را در برداشته‌ و دقيق‌ باشد . 

نبايد در قسمت‌ چكيده‌ از عباراتي‌ مثل‌ "اهميت‌ يافته‌ ها در اين‌ مقاله‌ بحث‌ شده‌ است‌..." استفاده‌ نمود زيرا اين‌عبارت‌ و نظاير آن‌ هيچگونه‌ اطلاعاتي‌ را به‌ خوانندگان‌ نمي‌ دهند و غير مفيد هستند بجاي‌ اينها بايد يافته‌ ها راذكر نموده‌ و بيان‌ كنيد كه‌ چرا اين‌ يافته‌ ها مهم‌ هستند . 

چهار جزء اصلي‌ هر چكيده‌ عبارتند از : 

1 - يافته‌ هايتان‌ ، يا چيزي‌ كه‌ قصد يافتن‌ و انجام‌ آنرا داشته‌ايد. اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ قبلا در قسمت‌ عنوان‌مقاله‌ ذكر شده‌ باشد. 

2 - اگر روشهاي‌ بكار برده‌ شده‌ در كار تحقيقي‌ جالب‌ هستند توضيحي‌ راجع‌ به‌ آنها ذكر كنيد در غير اينصورت‌لزومي‌ به‌ اينكار نيست‌ . 

3 - نتايج‌ اصلي‌ كار را همراه‌ با مقادير اصلي‌ آنها ذكر كنيد. هرگز نبايد از توصيفات‌ مبهم‌ استفاده‌ نمائيد .

4 - تعبير و تفسيري‌ از نتايج‌ را براساس‌ اهميت‌ ، كاربرد و استنباط‌ آنها ذكر نمائيد . 

هر يك‌ از موارد فوق‌ را حداكثر در چند جمله‌ ذكر نموده‌ و از مخفف‌هايي‌ كه‌ فقط‌ در متن‌ استفاده‌ نموده‌ايدو يا خود مخفف‌ كرده‌ايد در قسمت‌ چكيده‌ استفاده‌ ننمائيد. در چكيده‌ از اشكال‌ و جداول‌ استفاده‌ ننموده‌ و به‌آنها آدرس‌ هم‌ ندهيد. از عبارات‌ ساده‌ و مسلم‌ همراه‌ با مقادير و اعداد استفاده‌ كنيد. مثلا بنويسيد:"هشتادوشش‌ درصد ( 86%) بيماران‌ بعد از درمان‌ سلامت‌ خود را به‌ دست‌ آوردند ".

در اين‌ قسمت‌ جملات‌ را طوري‌ ننويسيد كه‌ نياز باشد به‌ منبعي‌ آدرس‌ بدهيد ولي‌ اگر لازم‌ شد كه‌ درچكيده‌ به‌ منبعي‌ آدرس‌ دهيد بايد تمام‌ مشخصات‌ منبع‌ يعني‌: زمان‌ چاپ‌ ، نام‌ نويسندگان‌ نام‌ مجلة‌ و غيره‌ راذكر كنيد.كليد واژه‌ها (نمايه‌ها) :Keywolds : 

مجلات‌ بسياري‌ از مايلند تا كليدواژه‌ هاي‌ مقاله‌ اتان‌ را فهرست‌ نمائيد تا خوانندگان‌ خود را در امر دست‌ يابي‌سريع‌ به‌ مقالة‌ شما ياري‌ نمايند . بعضي‌ مجلات‌ طالب‌ كليد واژه‌ هايي‌ بيش‌ از آنچه‌ كه‌ در عنوان‌ مقاله‌ آمده‌است‌ مي‌ باشند . ساير مجلات‌ ممكن‌ است‌ از شما يك‌ سري‌ كليد واژه‌ بخواهند كه‌ معمولاً بيشتر از ده‌ كلمه‌مي‌شود . بايد اطمينان‌ حاصل‌ نمائيد كه‌ كلمات‌ تا حد ممكن‌ مشخص‌ و رسا مي‌باشند براي‌ مثال‌ اگر روي‌اردك‌ها تحقيق‌ مي‌نمائيد بايد مطمئن‌ شويد كه‌ نوع‌ اردك‌ را مشخص‌ نموده‌ايد ، از لغاتي‌ كه‌ شامل‌ عنوانهاي‌كلي‌ مثل‌ خاك‌ ، يا اسيد آمينه‌ و غيره‌ است‌ استفاده‌ ننمائيد . بطور دقيق‌ و خلاصه‌ به‌ خواننده‌ اين‌ امكان‌ را دهيدكه‌ روي‌ كارتان‌ تمركز و دقّت‌ نمايد .


براي‌ مثال‌ اگر عنواني‌ شبيه‌ زير :

"بر آورد اقتصادي‌ كشساني‌ جانشين‌ بين‌ فيبر اوليه‌ و مواد جانشين‌ شده‌ سنتزي‌" داريد


كليدواژه‌هاي‌ زير را مي‌توانيد براي‌ عنوان‌ فوق‌ ذكر نمائيد:

Corchous spb : كشساني‌ مورد تقاضا ، مدل‌ اقتصادي‌، جانشين‌ اقتصادي‌ فيبر ، فيبرهاي‌ سنتزي‌ ، جهان‌مقدمه‌ مقاله‌ : The Introduction : 

در مقدمه‌ بايد به‌ اين‌ سوالات‌ پاسخ‌ دهيد كه‌ : چرا اينكار تحقيقي‌ را انجام‌ داديد ؟و دنبال‌ يافتن‌ چه‌ چيزي‌بوديد ؟(شكل‌ـ 9)

اگر مقدمه‌اي‌ بخواهد پاسخ‌ گوي‌ سؤالات‌ فوق‌ باشد بايد مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ ذيل‌ باشد :

الف‌ ـ زمينه‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ در دنيا ، كه‌ به‌ خواننده‌ اين‌ اجازه‌ را مي‌دهد تا كار حاضر را مورد نقد و بررسي‌قرار دهد .

ب‌ ـ خلاصه‌ اي‌ از منابع‌ و كارهاي‌ تحقيقي‌ موجود در اين‌ زمينه‌ كه‌ شما را به‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ راهنمايي‌ نمود . 

ج‌ ـ توضيح‌ واضحي‌ از حقايق‌ و يافته‌هاي‌ كارتان‌ كه‌ آنها را در متن‌ شرح‌ خواهيد داد 

مقدمه‌ بايد حاوي‌ :زمينه‌ و چشم‌ انداز كار تحقيقي‌ ،خلاصه‌اي‌ از منابع‌ و متون‌ علمي‌ موجود در مورد كار تحقيقي‌ و روند انديشه‌ و تفكرمنطقي‌ كه‌ باعث‌ رسيدن‌ به‌ تحقيق‌ مورد نظر شد و نيز توضيحي‌ راجع‌ به‌ يافته‌ها و حقايق‌باشد .


شكل‌ 9 : ساختار مقدمه‌ مقاله‌

در اين‌ قسمت‌ بايد تئوري‌ تحقيق‌ و دلايل‌ منطقي‌ جهت‌ اثبات‌ تئوري‌ و نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را ارائه‌ دهيد .توضيحات‌ مربوط‌ به‌ آزمايشات‌ را در جاي‌ خودش‌ ذكر نمائيد در اينجا و توضيح‌ دهيد كه‌ چطور فرضياتتان‌ درمورد انجام‌ كار شكل‌ گرفت‌. بطور خيلي‌ خلاصه‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ قبلي‌ درباره‌ موضوع‌ مورد نظرتان‌ را مرورنمائيد ، اگر مقاله‌ فعلي‌ اتان‌ يك‌ كار خلاصه‌ كننده‌ و جمع‌ بندي‌ شده‌ روي‌ موضوع‌ است‌ مي‌توانيد نام‌ تحقيقات‌قبلي‌ را درضمن‌ مقاله‌ اتان‌ بگنجانيد ، بياد داشته‌ باشيد كه‌ براي‌ ارائه‌ هر مطلب‌ منبعي‌ را ذكر كنيد. 

مقدمه‌ بايد كوتاه‌ باشد از آنجا كه‌ در حال‌ نوشتن‌ يك‌ بازنگري (‌ (review در مورد موضوع‌ نيستيد بايد مقدمه‌ راخلاصه‌ بنويسيد.مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌: Materials and Methods : 

در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ سوال‌ زير پاسخ‌ دهيد .

از چه‌ چيزهايي‌ و چگونه‌ در حين‌ تحقيق‌ استفاده‌ نموديد ؟

در اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ تنها بذكر مواد و نحوه‌ استفاده‌ از روشها در حين‌ انجام‌ كار اكتفا كرده‌ نيازي‌ به‌ توضيح‌ وتفسير نيست‌ بنابراين‌ نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ آسان‌ است‌ ولي‌ بايد مطمئن‌ شويد كه‌ در اين‌ بخش‌ نيز همه‌مطالب‌ را به‌ قدر كافي‌ توضيح‌ داده‌ايد .

راجع‌ به‌ انتخاب‌ روش‌ مورد استفاده‌ و علل‌ ترجيح‌ آن‌ بر روشهاي‌ ديگر توضيح‌ دهيد ضمن‌ اينكه‌ در موردامكان‌ استفاده‌ از ساير روشها نيز توضيحاتي‌ بدهيد. 

راجع‌ به‌ فرض‌ ها و تقريب‌ هاي‌ بكار برده‌ شده‌ شرح‌ دهيد. اين‌ كار به‌ خوانندگان‌ مقاله‌ اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌اهداف‌ و مزاياي‌ روشهاي‌ انتخابي‌ شما را درك‌ نمايند. مسئله‌ مهم‌ و اساسي‌ در اين‌ قسمت‌ اينستكه‌ جزئيات‌ به‌اندازه‌ كافي‌ ذكر گردند تا ساير دانشمندان‌ و محققين‌ بتوانند با تكرار آزمايشات‌ شما نتايج‌ حاصله‌ را با همان‌دقت‌ و اعتبار بدست‌ آورند.

روند منطقي‌ (شكل‌ ـ 10) را در نظر بگيريد ،

اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ بطور طبيعي‌ به‌ دو قسمت‌ كوچكتر تقسيم‌ مي‌شود .

"مواد مورد استفاده‌ " و " روشهاي‌ مورد استفاده‌"مواد مورد استفاده‌ :Materials : 

در اين‌ بخش‌ راجع‌ به‌ اينكه‌ از چه‌ موادي‌ جهت‌ آزمايش‌ استفاده‌ نموده‌ ايد از قبيل‌ مواد شيميايي‌،حيوانات‌، گياهان‌ ، تجهيزات‌ ، محل‌ و مكان‌هاي‌ جغرافيايي‌ و غيره‌ توضيح‌ مي‌ دهيد تا ساير محققان‌ بتوانند ،دقيقاً همان‌ شرايط‌ آزمايشي‌ شما را بوجود آورند . 

مواد شيمايي‌ ، كودها و غيره‌ را بطور دقيق‌ و واضح‌ مشخص‌ نمائيد، تا ساير محققين‌ بتوانند دقيقاً همان‌ مواد راتهيه‌ نموده‌ و با همان‌ غلظت‌ و تركيب‌ موثر بكار گيرند.


شكل‌ 10 : مواد و روشهاي‌ مورد استفاده‌ به‌ راحتي‌ به‌ بخش‌ هاي‌ كوچكتر تقسيم‌ مي‌شود .

اگر از اسم‌ تجارتي‌ ماده‌ اي‌ در مقاله‌ استفاده‌ مي‌نمائيد . براي‌ نخستين‌ بار كه‌ اين‌ نام‌ را عنوان‌ نموديد بايد پس‌ ازآن‌ اسم‌ شيمايي‌ و استاندارد ماده‌ و تركيب‌ اجزاء آنرا ذكر نموده‌ ، پس‌ از آن‌ مي‌توانيد فقط‌ از نام‌ تجاري‌ يامخفف‌ آن‌ استفاده‌ نمائيد .

بعضي‌ مجلات‌ از شما مي‌خواهند كه‌ نام‌ و آدرس‌ توليد كنندگان‌ و فروشندگان‌ مواد را ذكر نمائيد .

هنگام‌ ذكر كردن‌ اسامي‌ از اسمهاي‌ استاندارد و بين‌ المللي‌ تركيبات‌ و مواد و همچنين‌ از سيستم‌ واحدهاي‌متريك‌ و نام‌ گذاري‌ استاندارد استفاده‌ كنيد . 

اگر از حيوانات‌ ، گياهان‌ و ميكروارگانيسم‌ ها استفاده‌ نموده‌ايد مشخصات‌ كامل‌ ، رده‌ ، تيره‌ ، گونه‌ ، نژاد،... آنهارا ذكر نمائيد . نام‌ گونة‌ اين‌ موجودات‌ را مي‌توان‌ خلاصه‌ نمود و از خلاصه‌ نام‌ آنها استفاده‌ كرد .

بايد مواظب‌ باشيد كه‌ اين‌ خلاصه‌ كردن‌ ها باعث‌ تداخل‌ و اشتباه‌ نشود ، براي‌ مثال‌ StaphylloCoccusaureaus (استافيلو كوكوس‌ اورئس‌) Streptomyces Pneumonii (استرپتو مايسين‌ پنو) را مي‌توان‌ به‌ فرم‌زير S.aureaus و S.Pneumonii مخفف‌ نمود كه‌ ممكن‌ است‌ اين‌ نوع‌ مخفف‌ كردن‌ اسم‌ اوّل‌ اسامي‌ باعث‌اشتباه‌ گردد ولي‌ با استفاده‌ از مخفف‌ كردن‌ به‌ صورت‌ Staph و Strep. از ايجاد اشتباه‌ جلوگيري‌ مي‌شود .

اگر نژادي‌ را توسعه‌ داده‌ يا كشف‌ نموده‌ايد راجع‌ به‌ آن‌ توضيح‌ كاملي‌ را ارائه‌ نمائيد.

گروهها و مجلات‌ علمي‌ مختلف‌ ،نحوة‌ نامگذاري‌ متفاوتي‌ را مي‌پسندند ، قبل‌ از فرستادن‌ مقاله‌ و يا در حين‌نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ مطمئن‌ شويد كه‌ قسمت‌ "راهنمايي‌ براي‌ نويسندگان‌" را مطالعه‌ نموده‌ و اسامي‌ را بر اساس‌قواعد مجله‌ نامگذاري‌ كرده‌ ايد.روشهاي‌ مورد استفاده‌ : Methods : 

در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ اين‌ سوال‌ خواننده‌ كه‌ : چرا و چگونه‌ اينكار را انجام‌ داده‌ايد ؟ پاسخ‌ دهيد ، آزمايشات‌انجام‌ شده‌ خود را براساس‌ يك‌ ترتيب‌ منطقي‌ مثلا براساس‌ زمان‌ يا اندازه‌ و يا اهميّت‌ ،توضيح‌ داده‌ و توجيه‌نماييد تا درك‌ روش‌ براي‌ خواننده‌ آسان‌ شود . 

در صورت‌ استفاده‌ از روشهاي‌ شناخته‌ شده‌ فقط‌ نام‌ آنها را با ذكر منبع‌ توضيح‌ دهنده‌اي‌ دربارة‌ آنها عنوان‌نمائيد امّا اگر تغييري‌ در روشها ايجاد نموده‌ايد بايد آنرا توضيح‌ دهيد. خوانندگان‌ مقاله‌ خود ،دانشمند و محقق‌مي‌باشند پس‌ لازم‌ نيست‌ چيزهاي‌ معروف‌ و آشنا را بطور دقيق‌ و كامل‌ توضيح‌ دهيد .

در نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ بايد خلاصه‌ نوشت‌ ، اما اطلاعات‌ مهمّي‌ مانند اندازه‌ها ، حجم‌ ها ، سرعت‌هاي‌سانتريفوژ و يا تعداد تكثير پروتئين‌ها را نبايد حذف‌ نمود ، تكنيك‌هاي‌ آماري‌ مورد استفاده‌ را ذكر كنيد ولي‌لازم‌ نيست‌ راجع‌ به‌ جزئيات‌ آن‌ توضيح‌ دهيد ، اكثر تست‌هاي‌ آماري‌ شناخته‌ شده‌ اند و نيازي‌ به‌ توضيح‌ دربارة‌آن‌ها نيست‌ اگر تكنيكي‌ كه‌ بكار برده‌ايد مشهور و شناخته‌ شده‌ نيست‌ علاوه‌ بر معرفي‌ آن‌ نام‌ منبعي‌ را نيزبياوريد .

اگر تكنيك‌ مورد استفاده‌ جديد و نو باشد و يا تازه‌ كشف‌ و بكار گرفته‌ شده‌ باشد بايد آنرا بطور كامل‌ ودقيق‌ شرح‌ دهيد، همانطور كه‌ قبلاً گفته‌ شد ممكن‌ است‌ مجله‌اي‌ براي‌ پذيرفتن‌ مقاله‌ براي‌ چاپ‌ يك‌ نوع‌ كارآماري‌ خاص‌ را هم‌ براي‌ كنترل‌ اطلاعات‌ و اعداد بخواهد ، پس‌ بايد اينكار را دقيقاً همانطور كه‌ خواسته‌ شده‌انجام‌ دهيد وگرنه‌ مقاله‌ شما برگشت‌ داده‌ مي‌شود تا تجزيه‌ و تحليل‌ آماري‌ خواسته‌ شده‌ را انجام‌ دهيد .قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ :The Results Section : 

اين‌ بخش‌ از مقاله‌ تنها شرح‌ و توصيف‌ آزمايشات‌ و اتفاقاتي‌ كه‌ در حين‌ اين‌ آزمايشات‌ رخ‌ داده‌ را ، دربردارد. روشهاي‌ چندي‌ براي‌ ارائه‌ اين‌ بخش‌ وجود دارد:

روش‌ اوّل‌ : نتايج‌ بدست‌ آمده‌ را بدون‌ هيچ‌ توصيحي‌ ذكر نمائيد ، در اين‌ روش‌ شما در قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ توضيحات‌ كامل‌ خود را ذكر خواهيد كرد .

روش‌ دوّم‌ : نتايج‌ را با توجه‌ به‌ نكته‌ يا مطلب‌ خاصي‌ به‌ طور خلاصه‌ توصيف‌ كرده‌ تا براساس‌ اين‌ مطلب‌ارتباطي‌ بين‌ نتايج‌ مختلف‌ حاصل‌ شود ، امّا در اين‌ حالت‌ نيز توضيحات‌ بيشتر را بايد در قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ ارائه‌ دهيد.

شكل‌ـ 11 : با تقسيم‌ شدن‌ قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ به‌ چندين‌ بخش‌ متفاوت‌ و عنوانهاي‌ مختلف‌ ،بحث‌ در اين‌قسمت‌ آسان‌ تر مي‌شود .

روش‌ سوّم‌ : مخلوط‌ و تركيب‌ كردن‌ نتايج‌ حاصله‌ با توصيف‌ و توضيح‌ هر نكته‌ از آن‌، كه‌ اين‌ روش‌ بهترين‌ راه‌براي‌ نوشتن‌ كوتاه‌ و يا براي‌ توصيف‌ آزمايشات‌ ساده‌ مي‌باشد . امّا اگر مراقب‌ نباشيد در اين‌ روش‌ امكان‌سردرگمي‌ و تداخل‌ مطالب‌ وجود دارد .

هر كدام‌ از روشهاي‌ فوق‌ را كه‌ انتخاب‌ كنيد بايد نتايجي‌ را بيان‌ نمائيد كه‌ با حقايق‌ و يافته‌هاي‌ اصلي‌ اتان‌بطور منطقي‌ مرتبط‌ باشند. (شكل‌ ـ11)


در پايان‌ اين‌ قسمت‌ ،تمام‌ نتايج‌ موافق‌ با تعبير و تفسير خود را ارائه‌ دهيد و از ذكر نتايج‌ منفي‌ و يا بحث‌جديد بويژه‌ بحث‌ درباره‌ نتايجي‌ كه‌ قبلاً عنوان‌ نشده‌اند ، خودداري‌ كنيد. 

اهداف‌ اوليه‌ خود را بياد بياوريد ، در يك‌ مقاله‌ تحقيقي‌، حقايق‌ يافته‌ شده‌اتان‌ به‌ شما مي‌گويند كه‌ راجع‌ به‌چه‌ چيزي‌ بايد بحث‌ نمائيد و نبايد از نتايجي‌ كه‌ مرتبط‌ با كار و تعبير شما نيستند نام‌ ببريد.

اينكار وقتي‌ منطقي‌ و شدني‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ و اعداد زيادي‌ داشته‌ باشيد و كه‌ مناسب‌ نيستند را نديده‌بگيريد (فرض‌ كنيد كه‌ اطلاعات‌ نامربوط‌ اصلاً وجود نداشته‌ اند) ممكن‌ است‌ قسمت‌هاي‌ اينطور به‌ نظر رسدكه‌ مقداري‌ از اطلاعاتتان‌ را از دست‌ داده‌ايد امّا نهايتاً مقاله‌اي‌ خواهيد داشت‌ كه‌ به‌ مقدار زيادي‌ قابل‌ قبول‌ تر وخواندني‌ تر است،استفاده‌ از اشكال‌ و جداول‌ 

(خوانندگاني‌ كه‌ مي‌خواهند راجع‌ به‌ روشهاي‌ رسم‌ اشكال‌ و نوشتن‌ جداول‌ علمي‌ اطلاعاتي‌ داشته‌ باشند بايدبه‌ راهنماهايي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ نوشته‌ شده‌اند رجوع‌ نمايند)


در نوشته‌هاي‌ خود به‌ اشكال‌ و جداولي‌ كه‌ كشيده‌ايد ارجاع‌ دهيد ولي‌ هرگز نوشتة‌ خود را براساس‌ آن‌ها تنظيم‌ننمائيد مثلاً بجاي‌ نوشتن‌ :

" نتايج‌ آزمايش‌ A در جدول‌ يك‌ آمده‌ است‌ " بنويسيد : (روش‌ درمان‌ در آزمايش‌ A داراي‌ 50% بازدهي‌ بيشترنسبت‌ به‌ آزمايش‌ شماهد بود (جداول‌ ـ 1) 

وقتي‌ نام‌ اشكال‌ را در جداولي‌ آورديد ديگر آنها را در متن‌ اصلي‌ نياوريد ، در توصيف‌ اشكال‌ و جداول‌ به‌مجموعة‌ محتويات‌ و اعداد آن‌ها نظر بيندازيد و به‌ توصيف‌ تك‌ تك‌ مقادير نپردازيد ، مواظب‌ باشيد كه‌ درمقاله‌اتان‌ از اشكال‌ و جداول‌ نام‌ برده‌ و آنها را فرموش‌ نكنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ راجع‌ به‌ هر چيزي‌ كه‌ در ان‌هاوجود دارد در متن‌ توضيحي‌ داده‌ايد . زيرا اگر دربارة‌ آنها توضيحي‌ نداريد پس‌ چرا آنها را به‌ مقاله‌ اتان‌ اضافه‌نموده‌ايد؟ 

بياد داشته‌ باشيد كه‌ وقتي‌ قسمت‌ بحث‌ و نتيجه‌ گيري‌ را مي‌نويسيد به‌ قسمت‌ هاي‌ خاصي‌ از اين‌ بخش‌رجوع‌ مي‌نمائيد ، پس‌ اين‌ بخش‌ بايد كامل‌ باشد .بيان‌ نتايج‌ بصورت‌ اشكال‌ و جداول‌ : 

روشي‌ كه‌ نتايج‌ را بيان‌ مي‌نمائيد ميتواند اثر زيادي‌ روي‌ خواننده‌ بگذارد مثلاً اگر شما مقايسه‌اي‌ بين‌ چندروش‌ درمان‌ را انجام‌ داده‌ايد طبعاً مقادير نهايي‌ حاصل‌ از اين‌ روشها نزديك‌ به‌ يكديگر مي‌باشند حال‌ اگر شمااين‌ مقادير را روي‌ شكلي‌ بصورت‌ نمودار نشان‌ دهيد مقايسه‌ مؤثر تر خواهد بود. اگر بخواهيد نتايج‌ را بطوردقيق‌ مورد آزمايش‌ قرار دهيد داشتن‌ مقادير دقيق‌ مهم‌ است‌ در اينحالت‌ بهتر است‌ از جدول‌ استفاده‌ نماييدنمودارهاي‌ خط‌ مستقيم‌ تنظيم‌ يا كاليبره‌ كردن‌ را در مقاله‌ رسم‌ ننماييد بجاي‌ آن‌ بهتر است‌ اين‌ موارد را بطورخلاصه‌ توضيح‌ دهيد .

بسياري‌ از نويسندگان‌ مقالاتي‌ را كه‌ شكل‌ ها و عكس‌ هاي‌ زيادي‌ داشته‌ باشند را دوست‌ دارند ولي‌ هميشه‌بودن‌ عكس‌ در مقاله‌ لازم‌ نيست‌ مثلاً اگر روي‌ گياه‌ برنج‌ تحقيق‌ مي‌نمائيد احتياجي‌ به‌ چاپ‌ عكس‌ گياه‌ برنج‌ درمقاله‌ نيست‌ زيرا بيشتر مردم‌ مي‌دانند كه‌ گياه‌ برنج‌ شبيه‌ چيست‌ علاوه‌ بر اين‌ در مقاله‌ نيازي‌ به‌ انداختن‌ و چاپ‌عكس‌ ظروف‌ و دستگاههاي‌ آزمايش‌ نمي‌باشد ، در حقيقت‌ ، چاپ‌ و داشتن‌ عكس‌ در مقاله‌ چندان‌ واجب‌نيست‌ ، بخصوص‌ اينكه‌ چاپ‌ عكس‌ هاي‌ رنگي‌ بندرت‌ مورد نياز مي‌باشد .آمار در مقاله‌ : 

بعضي‌ مجلات‌ نوع‌ خاصي‌ از محاسبات‌ آماري‌ را مشخص‌ مي‌نمايند و انتظار دارند كه‌ هر مقاله‌ اي‌ كه‌ دريافت‌مي‌نمايند اين‌ محاسبات‌ و عمليات‌ آماري‌ در آن‌ انجام‌ شده‌ باشد .

اگر از آمار استفاده‌ مي‌نمائيد تست‌ يا محاسبة‌ آماري‌ را كه‌ انجام‌ داده‌ايد را بطور خلاصه‌ توضيح‌ دهيد و درصورت‌ لزوم‌ نام‌ منبعي‌ را در مورد روش‌ مورد استفاده‌اتان‌ را ذكر نمائيد .

بعضي‌ مقالات‌ هيچ‌ گونه‌ كار آماري‌ ندارند ، مثلاً مقاله‌اي‌ كه‌ تكنيك‌ جديدي‌ را براي‌ توصيف‌ يك‌ بيماري‌جديد و يا يك‌ گونه‌ زنده‌ شرح‌ مي‌دهد، ولي‌ اگر چندين‌ آزمايش‌ انجام‌ داديد . بايد هر وقت‌ كه‌ ممكن‌ بود روي‌نتايج‌ كار آماري‌ انجام‌ دهيد ، در اين‌ حالت‌ مي‌توانيد درصد و سطوح‌ احتمال‌ را براي‌ نتايج‌ حاصله‌ بكار ببريداين‌ مطلب‌ احتمال‌ اينكه‌ نتايج‌ اتان‌ بصورت‌ اتفاقي‌ و شانسي‌ رخ‌ داده‌ باشند را از بين‌ مي‌برد .

مطلب‌ مهم‌ ديگر اينكه‌ كار آماري‌ را در مقاله‌ انجام‌ ندهيد بلكه‌ آنرا در جاي‌ ديگري‌ انجام‌ داده‌ و فقط‌ سطوح‌احتمال‌ و ساير اطلاعات‌ و نتايج‌ را در مقاله‌ بيان‌ نمائيد .

بهتر است‌ بجاي‌ تعداد زياد اعداد از متوسط‌ آنها استفاده‌ كرده‌ و سپس‌ با استفاده‌ از انحراف‌ استاندارد وانحراف‌ استاندارد مقدار متوسط‌ مقدار تغييرات‌ اعداد اصلي‌ و اوليه‌ را نشان‌ دهيد . 

بايد مقادير عددي‌ خود را با اعدادي‌ شبيه‌ 23/1 +ـ 34 كه‌ در آن‌ 34 مقدار ميانگين‌ و 23/1+ـ انحراف‌استاندارد است‌ بيان‌ نمائيد .قسمت‌ بحث‌ مقاله‌: Discussion : 

در اين‌ قسمت‌ بايد به‌ سوالاتي‌ مانند : 

" نتايج‌ كار من‌ چه‌ معنايي‌ دارند ؟ ، و تعبير و تفسير آنها چيست‌ ؟" پاسخ‌ دهيد (شكل‌ 12) اين‌ قسمت‌ عميق‌ترين‌ و متفكرانه‌ ترين‌ قسمت‌ مقاله‌ است‌ و بسيار مورد توجه‌ و علاقه‌ خوانندگان‌ مقاله‌ مي‌باشد.

در اين‌ قسمت‌ بايد نتايج‌ كارتان‌ را براي‌ خوانندگان‌ توجيه‌ نمائيد ، تا آنها بتوانند معني‌ يافته‌ها را درك‌ كنند .قسمت‌ قبل‌ (قسمت‌ نتايج‌) بايد روابط‌ روشن‌ و واضحي‌ با كارهاي‌ قبلي‌ داشته‌ باشد امّا در اينجا مي‌توان‌ ازعلت‌ اتفاق‌ و يا عدم‌ اتفاق‌ بعضي‌ موارد بحث‌ نمود ، همچنين‌ مي‌توانيد تحقيق‌ تان‌ را با ميدان‌ و دايره‌ علمي‌خاصي‌ مرتبط‌ نموده‌ و نشان‌ داد كه‌ چطور كار تحقيقي‌اتان‌ به‌ ساير رشته‌ها و تخصص‌ هاي‌ علمي‌ مرتبط‌مي‌گردد و با توجه‌ به‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌ توصيه‌ و پيشنهاد ارائه‌ دهيد .

علاوه‌ بر اين‌ با توجه‌ به‌ كارتان‌ بايد موضوعات‌ بعدي‌ و ساير كارهايي‌ را كه‌ مي‌توان‌ در اين‌ باره‌ براي‌ تحقيقات‌بيشتر انجام‌ داد ، ذكر نمائيد . بايد از قسمت‌ بحث‌ براي‌ توجيه‌ و تعبير نتايج‌ كارتان‌ استفاده‌ كنيد بخصوص‌توجه‌ خاصي‌ را به‌ فرضيات‌ و يا حقايقي‌ كه‌ در قسمت‌ مقدمه‌ مد نظر داشته‌ ايد، مبذول‌ نمائيد .


قسمت‌ بحث‌ مقاله‌ از سه‌ بخش‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ :

الف‌ ـ حقايقي‌ كه‌ به‌ آن‌ دست‌ يافته‌ ايد. 

ب‌ ـ تفسير حقايق‌

ج‌ ـ بيان‌ علمي‌ و تئوري‌ يافته‌ها

اين‌ سه‌ قسمت‌ بايد در نوشته‌ شما با يكديگر وجود داشته‌ و داراي‌ هماهنگي‌ باشند اين‌ قسمت‌ از مقاله‌تفكر عميق‌ و دقيقي‌ را مي‌طلبد. با استفاده‌ از توجيهات‌ علمي‌ موجود و دانش‌ خود نتايج‌ كار را توجيه‌ نموده‌ ، بااين‌ كار مي‌توانيد مفهوم‌ يافته‌هايتان‌ را بسيار واضح‌ و روشن‌ ارائه‌ دهيد .


قسمت‌ بحث‌ مشتمل‌ بر مطالب‌ زير است‌: 

چرا چنين‌ شد و معني‌ آن‌ چيست‌ ؟

تفسير و توجيه‌ يافته‌ها

هم‌ خواني‌ يافته‌ها با فرضيات‌ 

ارتباط‌ يافته‌ها با ساير مراحل‌ تحقيق‌ ميزان‌ اعتبار يافته‌ها

ميزان‌ پاسخگويي‌ اطلاعات‌ و نتايج‌ حاصله‌ به‌ سؤالات‌

اظهار نظر راجع‌ به‌ اهميت‌ يافته‌ ها 

توضيح‌ و تفسير نتايج‌ غير موافق‌ و منفي‌ 

ارتباط‌ آن‌ها با شرايط‌ و نتايج‌ فعلي‌ 

خطوط‌ و موضوعات‌ جديد جهت‌ مطالعه‌


شكل‌ 12 ـ قسمت‌ بحث‌ را از جهت‌ رسايي‌ مطالب‌ و نوع‌ نوشتن‌ بايد مشكل‌ ترين‌ بخش‌ مقاله‌ دانست‌ .

يافته‌هاي‌ خود را به‌ كارهاي‌ قبلي‌ ربط‌ داده‌ و در صورت‌ عدم‌ همخواني‌ آنها ، دلايل‌ را بيابيد. در اين‌ قسمت‌تحقيق‌ را بصورت‌ جزئي‌ در نظر نگرفته‌ و آنرا بصورت‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ ذكر ننمائيد. بويژه‌ مواظب‌ باشيد كه‌اين‌ قسمت‌ از مقاله‌ اتان‌ شبيه‌ قسمت‌ نتايج‌ حاصله‌ كه‌ قبلاً نوشته‌ بوديد نگردد .

راجع‌ به‌ نتايج‌ غير موافق‌ و منفي‌ بحث‌ نمائيد و مراجع‌ و منابع‌ مرتبط‌ با آنها را ذكر نموده‌، مواظب‌ باشيد كه‌ اين‌قسمت‌ از مقاله‌ بصورت‌ يك‌ بازنگري‌ و جمع‌ بندي‌ از مراجع‌ در نيايد .

يك‌ نمونه‌ از قسمت‌ بحث‌ كه‌ بصورت‌ توضيحي‌ بوده‌ و با دليل‌ نوشته‌ شده‌ در زير آمده‌ :

"ما دريافتيم‌ كه‌ درمان‌ به‌ روش‌ A بمقدار زيادي‌ از درمان‌ به‌ روش‌ B موثر تر است‌. (جدول‌ ـ 2) زيرا در قارچ‌هاانعطاف‌ و مقاومت‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ مواد شيميايي‌ در روش‌ درمان‌ اوّل‌ (شكل‌ 1) ديده‌ شد . ويليامز (1984)چنين‌ چيزي‌ را در آزمايشاتي‌ مشابه‌ كه‌ در فيليپين‌ انجام‌ داد مشاهده‌ ننمود شايد علّت‌ آن‌، مقاومت‌ قارچ‌هاي‌آن‌ مكان‌ در مقابل‌ مواد شيميايي‌ استفاده‌ شده‌ بود،اين‌ نوع‌ مقاومت‌ توسط‌ سونسون(‌ (1985 توصيف‌ گرديده‌است‌ "قسمت‌ نتيجه‌ گيري‌ مقاله‌ :Conclusions : 

در اغلب‌ موارد نيازي‌ به‌ نوشتن‌ اين‌ قسمت‌ نيست‌، زيرا تمام‌ نتايج‌ اصلي‌ كار در انتهاي‌ قسمت‌ بحث‌ بيان‌شده‌است‌ .

اما اگر نتايج‌ و بحثي‌ كه‌ راجع‌ به‌ آنها نموده‌ايد كامل‌ است‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ يافته‌ ها و توجيه‌هاتتان‌ را با هم‌ وبطور خلاصه‌ در اين‌ قسمت‌ ذكر نمائيد .فهرست‌ منابع‌: Reference lists : 

هميشه‌ قبل‌ از اينكه‌ دست‌ نوشتة‌ خود را تايپ‌ نمائيد روش‌ مطلوب‌ ذكر منابع‌ مورد نظر مجله‌اي‌ كه‌ مقاله‌ شمارا دريافت‌ مي‌كند را بدانيد و مواظب‌ باشيد كه‌ در نوشتجات‌ خود از روش‌ درست‌ استفاده‌ كنيد .

اجازه‌ ندهيد كه‌ منشي‌ بخش‌ شما كه‌ مسئول‌ تايپ‌ نامه‌هاست‌ و اغلب‌ مقالات‌ را تايپ‌ مي‌نمايد ، مقاله‌ شمارا هم‌ به‌ روش‌ معمول‌ تايپ‌ كند. شايد اگر به‌ روش‌ معمول‌ تايپ‌ نمايد كار براي‌ شما و او آسان‌ باشد امّا اينكاربراي‌ سردبير مجله‌ مشكلات‌ زيادي‌ ايجاد كرده‌ . گاه‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ برگشت‌ مقاله‌تان‌ شده‌ تا مجدداً آن‌ راتايپ‌ نماييد .

يك‌ فهرست‌ بد تايپ‌ شده‌، براي‌ سردبير مشكلات‌ زيادي‌ توليد مي‌كند ما در اينجا سه‌ روش‌ معمول‌ ارجاع‌و اشاره‌ به‌ منابع‌ را ذكر مي‌كنيم‌ : ممكن‌ است‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ منابع‌ مورد استفاده‌ :

الف‌ ) از شماره‌ هائيكه‌ در براكت‌ يا پرانتز هستند مثل‌ [1] يا (1) استفاده‌ كنيد .

ب‌ ) از اعداد بالاوند مثل‌ 1 

ج‌ ) از نام‌ و تاريخ‌ مثل‌ (winarno ,1984) براي‌ آدرس‌ دادن‌ و نشان‌ دادن‌ منابع‌ مورد نظر استفاده‌ نمائيد .

اگر از دو روش‌ اوّل‌ ( روش‌ شماره‌ گذاري‌) استفاده‌ مي‌كنيد منابع‌ مورد استفاده‌ را شماره‌ گذاري‌ نمود و به‌ترتيب‌ شماره‌ هائيكه‌ در متن‌ نام‌ برده‌ شده‌ مرتب‌ نمائيد .


در روش‌ سوم‌ منابع‌ را بر اساس‌ ترتيب‌ الفبايي‌ مرتب‌ نموده‌ علاوه‌ بر اين‌ بايد دقت‌ شود كه‌ اسامي‌ رابطريقي‌ كه‌ مجلة‌ مورد نظر ذكر نموده‌ و انتظار دارد تايپ‌ كنيد . اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ در استفاده‌ از كاماها،براكت‌ها ، نقاط‌ پايان‌ جمله‌ها ، مخفف‌ها و غيره‌ بايد دقت‌ نمائيد ، براي‌ مثال‌ تاريخي‌ ممكن‌ است‌ بصورت‌1984 و يا (1984) خواسته‌ شده‌ باشد و يا نام‌ نويسندگان‌ به‌ صورت‌ نوشتن‌ يكي‌ از حروف‌ اوّل‌ نام‌ كوچك‌ ، وبعد نام‌ فاميلي‌ بطور كامل‌ و يا برعكس‌ ممكن‌ است‌ بصورت‌ اول‌ نام‌ فاميلي‌ بطور كامل‌ و بعد حرف‌ اول‌ نام‌كوچك‌ مثل‌ :

حالت‌ اول‌ : Jones , A.G and P.S. smith 

حالت‌ دوم‌ :Jones, A.G and Smith, P.S 

براي‌ تمام‌ نويسندگان‌ جز نفر اول‌ خواسته‌ شده‌ باشد .


اين‌ جزئيات‌ ممكن‌ است‌ كوچك‌ و جزئي‌ به‌ نظر رسند ولي‌ براي‌ سردبير زمان‌ زيادي‌ مي‌برد تا آنها را به‌شكل‌ و قالب‌ مورد نظر مجله‌ درآورد، كه‌ طبيعتاً اين‌ جزئيات‌ مي‌توانند روي‌ احتمال‌ پذيرفته‌ شدن‌ فوري‌مقاله‌اتان‌ تاثير بگذارند.

گاهي‌ مرتب‌ نمودن‌ بعضي‌ اسامي‌ برحسب‌ حروف‌ الفبا بخصوص‌ اسامي‌ مصطلح‌ در كشورهاي‌ ديگر مشكل‌است‌ .ضميمة‌ يك‌ ـ بعضي‌ راهنمائيها را در اين‌ باره‌ به‌ شما مي‌دهد،

توجه‌ داشته‌ باشيد بعضي‌ مجلات‌ از سبك‌ وانكور (Van Couver Style) استفاده‌ مي‌نمايند كه‌ سبكي‌ بدون‌وقفه‌ و نقطة‌ پايان‌ جمله‌ است‌ .


مثل‌ :

11 Nadel JA, Jones DGH. Heatstroke and running. Br Med J 1978; 1:21-25 

اين‌ سبك‌ در حال‌ گسترش‌ و همه‌ گير شدن‌ است‌ ولي‌ براي‌ تايپ‌ كنندگان‌ حرفه‌اي‌ اين‌ نوع‌ سبك‌ مشكل‌ است‌.زيرا كاماها و نقاطي‌ را كه‌ معمولاً بطور اتوماتيك‌ در جملات‌ بكار مي‌برند در اين‌ سبك‌ استفاده‌ نمي‌شوند .

فهرستي‌ كه‌ به‌ اين‌ سبك‌ تايپ‌ شده‌ را بايد دوباره‌ كنترل‌ و بررسي‌ نمائيد . 

وقتي‌ به‌ مقاله‌ ايي‌ از يك‌ مجله‌ آدرس‌ مي‌دهيد بايد اطلاعات‌ زير را ذكر كنيد : 

ــ اسم‌ كوچك‌ و فاميل‌ تمام‌ نويسندگان‌. 

ــ سال‌ انتشار مقاله‌. 

ــ عنوان‌ كامل‌ مقاله‌ (گاهي‌ اوقات‌ لازم‌ نيست‌ ).

ــ عنوان‌ مخفف‌ نشدة‌ مجله‌ ، همچنين‌ عنوان‌ مخفف‌ شده‌ آن‌ (اين‌ عنوان‌ عموماً در داخل‌ مجله‌ ذكرشده‌ است‌) همچنين‌ شمارة‌ سري‌ مجله‌ در صورت‌ وجود.

ــ شمارة‌ جلد مجله‌ (گاهي‌ بصورت‌ شمارة‌ نشر يا شمارة‌ انتشار ذكر مي‌شود).

ــ شمارة‌ صفحات‌ مورد استفاده‌ بصورت‌ ذكر اولين‌ و آخرين‌ صفحه‌. بعضي‌ مجلات‌ در قسمت‌ منابع‌تنها به‌ ذكر شمارة‌ صفحة‌ اوّل‌ مقاله‌ مورد استفاده‌ اكتفا نموده‌ و از شما مي‌خواهند كه‌ به‌ اين‌ صورت‌عمل‌ نمائيد .

اگر مطلب‌ از كتابي‌ گرفته‌ شده‌ ذكر اطلاعات‌ زير لازم‌ است‌ :

ــ اسم‌ و فاميل‌ تمام‌ نويسندگان‌

ــ سال‌ انتشار كتاب‌

ــ عنوان‌ و ساير زير عنوانهاي‌ كتاب‌ 

ــ شمارة‌ چاپ‌ در صورت‌ وجود

ــ فصل‌ و يا شمارة‌ بخش‌ در صورت‌ وجود 

ــ تعداد صفحات‌ مورد استفاده‌

ــ نام‌ ويراستاران‌ 

ــ نام‌ ناشر ، شهر و كشور محل‌ انتشار 

اگر مطلبي‌ از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ يا سمپوزيومي‌ (گردهمايي‌) گرفته‌ شده‌ بايد اطلاعات‌ زير نوشته‌ شود:

ــ نام‌ ونام‌ خانوادگي‌ تمام‌ نويسندگان‌ 

ــ سال‌ انتشار خلاصه‌ مقالات‌ 

ــ عنوان‌ فصل‌ مورد استفاده‌ 

ــ عنوان‌ سمپوزيوم‌ (گردهمايي‌) يا كنفرانس‌

ــ محلّي‌ كه‌ كنفرانس‌ در آنجا برپا شده‌ 

ــ شمارة‌ صفحات‌ مورد استفاده‌ 

ــ نام‌ تمام‌ برگزاركنندگان‌ 

ــ نام‌ ناشر ، شهر و كشور محل‌ انتشار 

ممكن‌ است‌ فكر كنيد كه‌ ذكر منابع‌ چندان‌ مهم‌ نيست‌ امّا آنها واقعاً مهم‌ مي‌باشند و سردبيران‌ مجلات‌ دقت‌بسياري‌ دارند تا مطمئن‌ شوند كه‌ منابع‌ و مأخذ ذكر شده‌ درست‌ و صحيح‌ باشد. شما بايد دوباره‌ منابع‌ را بامنابع‌ اصلي‌ به‌ روشي‌ كه‌ قبلاً تحت‌ عنوان‌ "اصلاح‌ و بازنگري‌ مقاله‌اتان‌ " ذكر شد كنترل‌ و بررسي‌ نمائيد .


بررسي‌ آماري‌ و اتفاقي‌ بيش‌ از 300 (سيصد) منبع‌ ذكر شده‌ در شش‌ مجلة‌ پزشكي‌ ، در سال‌ 1985، نشان‌داد كه‌ 15% از نام‌ نويسندگاني‌ كه‌ در قسمت‌ منابع‌ از آنها نام‌ برده‌ شده‌ با آنچه‌ كه‌ در منبع‌ اصلي‌ ذكر شده‌، بودتفاوت‌ داشتند. پس‌ اگر نام‌ منبعي‌ را ماهها قبل‌ از روي‌ مجله‌اي‌ ياد داشت‌ نموده‌ايد هرگز به‌ صحت‌ آن‌ مطمئن‌نباشيد و دوباره‌ آنرا كنترل‌ نمائيد .قوانين‌ اخلاقي‌ و تعارفات‌ رايج‌ در چاپ‌: Publishing ethics: 

هميشه‌ بايد كارها را از طريق‌ راه‌ آن‌ها و طبق‌ اصول‌ شان‌ انجام‌ دهيد در چاپ‌ كارهاي‌ علمي‌ هم‌ اصول‌اخلاقي‌ دقيق‌ و مشخصي‌ وجود دارد كه‌ در زير آورده‌ شده‌اند .دوباره‌ چاپ‌ كردن‌ (چاپ‌ مضاعف‌ مقاله‌):Double Publishing: 

چاپ‌ مضاعف‌ مقاله‌ هنگامي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ از يك‌ سري‌ اطلاعات‌ و اعداد براي‌ چاپ‌ دو مقاله‌ در دومحل‌ مختلف‌ استفاده‌ شود اين‌ عمل‌ در كارهاي‌ علمي‌ به‌ شدّت‌ ممنوع‌ بوده‌ و علاوه‌ بر اين‌ نبايد يك‌ مقاله‌ رادر يك‌ زمان‌ براي‌ چند مجله‌ فرستاد. زيرا ارسال‌ همزمان‌ مقاله‌ براي‌ چند مجله‌ گرفتاري‌ و دردسر زيادي‌ ايجادخواهد نمود. بسياري‌ از مجلات‌ بين‌ المللي‌ قوانين‌ و تنبيهات‌ سختي‌ را براي‌ اين‌ چنين‌ نويسندگاني‌ در نظرگرفته‌اند ، دوباره‌ چاپ‌ كردن‌ مقاله‌ و يا فرستادن‌ همزمان‌ آن‌ براي‌ چند مجله‌ شبيه‌ حقه‌ بازي‌ يا به‌ عبارت‌ بهتركلاهبرداري‌ علمي‌ مي‌باشد و همان‌ عواقب‌ كلاهبرداري‌ را در بر خواهد داشت‌ .

بيشتر مجلات‌ شرايطي‌ را ايجاد نموده‌اند تا در هنگام‌ پذيرش‌ مقاله‌اي‌ جهت‌ بررسي‌ و چاپ‌ هيچ‌ مجلة‌ ديگري‌آنرا قبول‌ ننمايد. يك‌ مقاله‌ را در يك‌ زمان‌ فقط‌ به‌ يك‌ مجله‌ ارائه‌ نمائيد ، سعي‌ نكنيد از يك‌ سري‌ اطلاعات‌ ويافته‌ها دو يا چند مقاله‌ مختلف‌ بنويسيد ، همچنين‌ اگر مقاله‌اي‌ به‌ زبان‌ اصلي‌ خودتان‌ چاپ‌ نموده‌ايدنمي‌توانيد انتظار داشته‌ باشيد كه‌ آنرا ترجمه‌ كرده‌ و براي‌ يك‌ مجله‌ انگليسي‌ زبان‌ بفرستيد و آنرا در مجله‌چاپ‌ نمائيد . اگر قصد چنين‌ كاري‌ را داريد به‌ سردبير آن‌ مجله‌ انگليسي‌ زبان‌ بگوئيد كه‌ درباره‌ اين‌ مقاله‌ چه‌كاري‌ را انجام‌ داده‌ايد .

اگر مقاله‌ تحقيقي‌ اتان‌ در مجله‌اي‌ به‌ زباني‌ چاپ‌ شده‌، ممكن‌ است‌ هنوز بتوانيد آنرا ترجمه‌ نموده‌ و با تغييرو تبديل‌ ساختار، آن‌را در مجلة‌ ديگري‌ چاپ‌ نمائيد . ولي‌ در اين‌ حالت‌ هم‌ بهتر است‌ موضوع‌ را با سردبيرمجله‌ دوّم‌ در ميان‌ بگذاريد ، همچنين‌ بخاطر داشته‌ باشيد ابتداء كه‌ بايد اجازة‌ مجلة‌ اوّلي‌ را براي‌ استفاده‌ ازمطالب‌ براي‌ كار مورد نظر كسب‌ نمائيد .


اگر مقاله‌ يا قسمتي‌ از مطالب‌ كار تحقيقي‌ اتان‌ را قبلاً به‌ عنوان‌ خبر و مكاتبة‌ اوليه‌ (Prelimintary Communication) و يا بصورت‌ مقالة‌ گردهمايي‌ (سمپوزيوم‌) در قسمت‌ خلاصه‌ مقالات‌چاپ‌ نموده‌ايد ، بايد اين‌ موضوع‌ را به‌ سردبير ياد آوري‌ نمائيد . اين‌ گونه‌ چاپ‌ كرد نهاي‌ قبلي‌ و در ميان‌گذاشتن‌ آن‌ با سردبير به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ مقاله‌ اتان‌ پذيرفته‌ نشده‌ و برگشت‌ داده‌ خواهد شد .


تمام‌ اين‌ نكات‌ را به‌ طور كامل‌ به‌ سردبير بگوئيد تا در صورت‌ ايجاد مشكلات‌ بعدي‌ از شما حمايت‌ نمايد .

اگر مقاله‌ خود را در كنفرانسي‌ ارائه‌ نموده‌ايد با سازمان‌ برگزار كننده‌ تماس‌ گرفته‌ و از آنها براي‌ كارهاي‌بعدي‌ اجازه‌ بگيريد، زيرا ممكن‌ است‌ مشكلاتي‌ در رابطه‌ با قانون‌ حق‌ چاپ‌ (Copyright) پيش‌ آيد. (براي‌اطلاع‌ بيشتر به‌ بخش‌ بعدي‌ رجوع‌ نمائيد.)قوانين‌ مربوط‌ به‌ نويسندگان‌: 

موضوع‌ بعدي‌ كه‌ بايد در نظر گرفته‌ شود قواعد مربوط‌ به‌ نويسندگان‌ است‌. چه‌ كسي‌ اطلاعات‌ را جمع‌آوري‌ نموده‌ ؟ چه‌ كسي‌ تحقيق‌ را انجام‌ داده‌ است‌؟ آيا شما اين‌ حق‌ را داشته‌ ايد كه‌ مقاله‌ نوشته‌ و آن‌ را چاپ‌نمائيد؟ نام‌ چه‌ كساني‌ بايد در مقاله‌ ذكر شود ؟

اگر كار تحقيقاتي‌ را براي‌ طي‌ دورة‌ فوق‌ ليسانس‌ يا دكتري‌ در كشور ديگري‌ انجام‌ داده‌ايد، مي‌توانيد دربارة‌كارتان‌ مقاله‌ بنويسيد. امّا بايد در مقاله‌اتان‌ مشخص‌ سازيد كه‌ تحت‌ راهنمايي‌ كدام‌ استاد، كدام‌ انستيتو(موسسه‌) و در كدام‌ كشور كار كرده‌ايد. 

اگر مي‌خواهيد اسم‌ بعضي‌ از افراد را به‌ عنوان‌ همكار و ... بياوريد بايد ابتداء نظر خودشان‌ را بپرسيد تامطمئن‌ شويد مخالفتي‌ ندارند .

اسامي‌ ذكر شده‌ در قسمت‌ نويسندگان‌ بايد مربوط‌ به‌ كساني‌ باشند كه‌ در كار تحقيقي‌ شركت‌ داشته‌اند و نه‌ساير افراد . بعضي‌ مجلات‌ كه‌ تعدادشان‌ كم‌هم‌ است‌ اجازة‌ نوشتن‌ جملاتي‌ مثل‌ "با استفاده‌ از كمك‌ فني‌assistance" "With the technical را بر روي‌ صفحه‌ عنوان‌ مي‌دهند .

مجلات‌ مايل‌ نيستند تا اسم‌ مسئول‌ اداره‌ يا سازماني‌ كه‌ در آن‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌ را در صورتي‌ كه‌ در تحقيق‌نقش‌ و تاثيري‌ نداشته‌ ، در ابتدا و يا در هر جاي‌ مقاله‌ بياوريد .لزومي‌ نيست‌ بواسطه‌ تعارف‌، اسامي‌ بي‌تاثير راذكر كنيد با استفاده‌ از اسامي‌ زياد قسمت‌ عنوان‌ نويسندگان‌ مقاله‌ اتان‌ را شلوغ‌ ننمائيد .

قسمت‌ نام‌ نويسندگان‌ مقاله‌، قسمت‌ حساس‌ و مشكل‌ آفريني‌ است‌ و گردانندگان‌ مجله‌ راجع‌ به‌ اعتراض‌يكي‌ از نويسندگان‌ و يا ادّعا راجع‌ به‌ اينكه‌ نتايج‌ كارشان‌ دزديده‌ و دوباره‌ چاپ‌ شده‌ حساس‌ هستند .

بنابراين‌ مطمئن‌ شويد كه‌ هر كسي‌ كه‌ نامش‌ را نوشته‌ايد با چاپ‌ مقاله‌ به‌ صورتي‌ كه‌ شما تنظيم‌ نموده‌ايدموافق‌ است‌ .

راهنمائيهاي‌ زير براي‌ قسمت‌ نويسندگان‌ پيشنهاد مي‌شود :

ــ نام‌ اولين‌ نويسنده‌ بايد نام‌ كسي‌ باشد كه‌ بيشترين‌ مقدار از كار را انجام‌ داده‌ و بيشترين‌ مقدار مقاله‌ را نوشته‌است‌ .

ــ نام‌ دوّمي‌ كه‌ نوشته‌ مي‌شود بايد مربوط‌ به‌ كسي‌ باشد كه‌ تحقيق‌ را هدايت‌ نموده‌ و آنرا طراحي‌ كرده‌ و درنوشتن‌ مقاله‌ كمك‌ نموده‌ است‌ به‌ عبارت‌ ديگر كسي‌ است‌ كه‌ كمترين‌ مقدار كار عملي‌ را انجام‌ داده‌ است‌ . بعداز آن‌ نام‌ افراد را براساس‌ كم‌ شدن‌ نقش‌ شان‌ در انجام‌ كار تحقيقي‌ بياوريد .حق‌ انحصاري‌ در مورد چاپ‌ مطالب‌: Copyright 

وقتي‌ كسي‌ مطلبي‌ را مي‌نويسد چه‌ كوتاه‌ باشد چه‌ بلند، بطور طبيعي‌ نسبت‌ به‌ نوشتة‌ خود داراي‌ اختيارات‌ وحقوقي‌ مي‌گردد ، تعلق‌ گرفتن‌ اين‌ حقوق‌ براين‌ مبناست‌ كه‌ از آنجا كه‌ وقت‌ خود را صرف‌ انجام‌ كار و نوشتن‌مطلبي‌ نموده‌ايد، پس‌ نسبت‌ به‌ آن‌ داراي‌ حق‌ و امتياز مي‌شويد. حال‌ اگر كسي‌ بخواهد از مطلبتان‌ استفاده‌ نمايداين‌ انتظار را داريد كه‌ براي‌ استفاده‌ از آن‌ از شما اجازه‌ گرفته‌ و راضيتان‌ نمايد. شما بعنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ حق‌انتخاب‌ داريد كه‌ از مقاله‌ اتان‌ در كجا و چگونه‌ استفاده‌ شود. به‌ اين‌ قانون‌ قاعده‌ حق‌ انحصار چاپ‌(Copyright) گويند .

شما حق‌ انحصار كارتان‌ را داريد . اگر كار نوشته‌ شده‌اي‌ بخواهد چاپ‌ شود ، معمولاً نويسندگان‌ با توافق‌رسمي‌ بعضي‌ و يا تمامي‌ حقوق‌ انحصار خود را به‌ ناشر واگذار مي‌نمايند .

دو حق‌ از اين‌ حقوق‌ عبارتند از :حق‌ گرفتن‌ كپي‌ از كار چاپ‌ شده‌ ، و حق‌ اجازه‌ در توزيع‌ اين‌ كپي‌ ها. اين‌ حقوق‌بين‌ المللي‌ هستند ، بيشتر مجلات‌ وقتي‌ مي‌خواهند حق‌ انحصار رعايت‌ شود، آنرا در مجلة‌ خود اعلام‌مي‌نمايند، كه‌ اين‌ اعلام‌ معمولاً با استفاده‌ از علائم‌ رايج‌ براي‌ اينكار انجام‌ مي‌شود كه‌ عبارتند از :

يك‌ حرف‌ C كوچك‌ در يك‌ دايره‌ يا خود لغت‌ حق‌ انحصار (Copyright) كه‌ گاهي‌ بكار مي‌رود، علاوه‌ بر اينهاسال‌ انتشار و نام‌ دارندة‌ حق‌ را نيز ذكر مي‌نمايند .

گاهي‌ نيز از عبارت‌ "تمام‌ حقوق‌ محفوظ‌ است‌ All rights reserved " استفاده‌ مي‌شود .

نويسندگان‌ مقاله‌ در مجلات‌ نيز دقيقاً همان‌ حقوق‌ نويسندگان‌ كتاب‌ را دارا مي‌باشند ، بنابراين‌ وقتي‌مقاله‌اي‌ توسط‌ يك‌ مجله‌ بين‌المللي‌ پذيرفته‌ شد از نويسنده‌ مي‌خواهند كه‌ با امضاء يك‌ قرار داد رسمي‌ تمام‌حقوق‌ را به‌ ناشر واگذار نمايد در اين‌ حالت‌ ناشر "دارندة‌ حق‌ انحصار" مي‌شود.اجازه‌ براي‌ استفاده‌ و چاپ‌ مطالب‌ : 

اگر بخواهيد مطلبي‌ مثل‌ يك‌ شكل‌ يا يك‌ جدول‌ از كار منتشر شده‌اي‌ كه‌ تحت‌ حق‌ انحصار است‌ را مورداستفاده‌ قرار دهيد بايد از دارندة‌ حق‌ انحصار اجازة‌ بگيريد ، اين‌ مسئوليت‌ به‌ دوش‌ شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌مقاله‌ يا كتاب‌ است‌ ، كار چندان‌ مشكلي‌ نيست‌ نامه‌اي‌ به‌ ناشر مي‌نويسيد و در آن‌ جزئيات‌ دقيقي‌ راجع‌ به‌قسمتي‌ كه‌ مي‌خواهيد از آن‌ استفاده‌ نمائيد و محلي‌ را كه‌ مي‌خواهيد از آن‌ كپي‌ بگيريد را مشخص‌ مي‌كنيدبيشتر ناشرين‌ با خواسته‌هاي‌ معقول‌ بدون‌ دريافت‌ پول‌ امّا به‌ شرط‌ راضي‌ بودن‌ نويسنده‌ موافقت‌ مي‌نمايند .


در اين‌ موقع‌ با ارسال‌ نامه‌اي‌ براي‌ نويسندة‌ موافقتش‌ را درخواست‌ مي‌نمائيد. وقتي‌ توافق‌ نويسنده‌ را كسب‌كرديد كپي‌ هر دو نامه‌ را با مقاله‌ خودتان‌ براي‌ ناشر يا سردبير مجله‌اي‌ كه‌ مي‌خواهيد مقاله‌اتان‌ را چاپ‌نمايد، مي‌فرستيد.

مواظب‌ باشيد كه‌ در مقاله‌اتان‌ و تمام‌ كپي‌ هاي‌ آن‌ اين‌ موضوع‌ را بطور كامل‌ با ذكر نام‌ منبع‌ ، نام‌ نويسندگان‌،شماره‌ نشريه‌، تاريخ‌ و نام‌ ناشر و... ذكر نمائيد .

يك‌ نمونه‌ از اجازه‌ نامه‌ را در مورد اجازة‌ استفاده‌ از شكلي‌ در زير آمده‌ است‌ .

(Reproduced with premission from CSIRO Australia , from Jones, A.B. (1985)

Aust,J.Bot. 53, 121-125) 

كه‌ معادل‌ فارسي‌ آن‌ كه‌ در نوشتن‌ مقالات‌ و كتابهاي‌ فارسي‌ مي‌تواند بكار رود مي‌شود: (دوباره‌ چاپ‌ شده‌است‌ با اجازه‌ از موسسه‌ CSIRO استراليا،اي‌ .ب‌ . جونز ، (1985) ، دارنده‌ مقاله‌ در مجله‌ Aust.J.Bot ، جلد53، صفحه‌ 125-121)تضمين‌ مطالب‌ مقاله‌ : Gurantee of material: 

با امضاء قرارداد و يا با فرستادن‌ مقاله‌ براي‌ يك‌ مجله‌ نويسندگان‌ آن‌ بايد تضمين‌ نمايند كه‌ :

1 ـ كار آنها اصلي‌ بوده‌، يعني‌ تاكنون‌ چاپ‌ نشده‌ است‌ .

2 ـ نويسندگان‌ خودشان‌ كار را انجام‌ داده‌ باشند .

3 ـ هيچ‌ قسمتي‌ از آن‌ قبلاً چاپ‌ نشده‌ باشد.

4 ـ با جاي‌ ديگري‌ راجع‌ به‌ چاپ‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از آن‌ توافقي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد .

اگر بخش‌ اصلي‌ كارتان‌ را قبلاً چاپ‌ نموده‌ايد و حالا ميخواهيد قسمت‌ ديگري‌ از آن‌ را چاپ‌ كنيد بايد اجازة‌مجله‌ قبلي‌ را مبني‌ بر استفاده‌ از اطلاعات‌ قبلي‌ كسب‌ نمود و آنرا براي‌ ناشر جديد بفرستيد. بايد توجه‌ داشته‌باشيد كه‌ اين‌ موضوع‌ در واقع‌ رعايت‌ حق‌ انحصار در مورد مقاله‌ خودتان‌ است‌ .چاپ‌ مقاله‌ در گردهمايي‌ علمي‌ / مجله‌ : 

اگر مقاله‌اي‌ را در يك‌ كنفرانس‌ قرائت‌ نمائيد خلاصه‌ مقالات‌ اين‌ همايش‌ معمولاً ديرتر از تاريخ‌ برگزاري‌ آن‌چاپ‌ مي‌شود . 

حال‌ اگر شما همان‌ مقاله‌ را براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد اين‌ خطر وجود دارد كه‌ در معرض‌ دو اتهام‌ قرار گيريد :

يكي‌ چاپ‌ دوبارة‌ مطلب‌ يا همان‌ چاپ‌ مضاعف‌ و ديگري‌ نقض‌ قوانين‌ حق‌ انحصار، اگر مقاله‌ مورد نظر درمجله‌ تحقيقي‌ زودتر از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ چاپ‌ مي‌شود. شما به‌ اجازة‌ سردبير مجله‌ براي‌ چاپ‌ اين‌مقاله‌ در كتابچه‌ خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ (گردهمايي‌) نياز داريد حتي‌ اگر قبل‌ از فرستادن‌ مقاله‌ براي‌ مجله‌ آنرادر كنفرانس‌ ارائه‌ و قرائت‌ نموده‌ باشيد .

اگر برعكس‌، مقاله‌ اتان‌ در مجله‌اي‌ در حال‌ چاپ‌ شدن‌ بود ولي‌ در خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ زودتر چاپ‌شد، شما نيازمند اجازة‌ ناشر خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ براي‌ چاپ‌ مقاله‌ اتان‌ در مجله‌ تحقيقي‌ مي‌باشيد .

گاهي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ شما در كنفرانس‌ و مجله‌ با هم‌ چاپ‌ شوند و عواقبي‌ را براثر اينكار در پي‌داشته‌ باشند ، چاره‌ چيست‌ ؟ راه‌ ساده‌ اينستكه‌ اينكار را انجام‌ ندهيد يعني‌ مقاله‌ خود را فقط‌ براي‌ يكي‌ از اين‌دو بفرستيد و يا قبل‌ از ارائه‌ مقاله‌ براي‌ مجله‌، آنرا از خلاصه‌ مقالات‌ كنفرانس‌ خارج‌ كرده‌ و پس‌ بگيريد.

منتظر نباشيد تا ببينيد كه‌ آيا مجلة‌ مقاله‌تان‌ را مي‌پذيرد آنگاه‌ بخواهيد آنرا از كنفرانس‌ پس‌ بگيريد .

بسياري‌ از كارهاي‌ ارائه‌ شده‌ در كنفرانس‌ ها بصورت‌ خام‌ بوده‌ و يا قسمتي‌ از يك‌ كار بزرگتر مي‌باشد. اگر كارشما نيز چنين‌ مي‌باشد مي‌توانيد كل‌ آنرا براي‌ مجله‌اي‌ بفرستيد، امّا اوّل‌ بايد از گردانندگان‌ كنفرانس‌ براي‌ چاپ‌همان‌ قسمت‌ هايي‌ كه‌ ارائه‌ نموده‌ بوديد اجازة‌ چاپ‌ بگيريد و در همان‌ ابتداء براي‌ سردبير بنويسيد كه‌ چكاركرده‌ايد.


اين‌ خلاصه‌اي‌ از قوانين‌ حق‌ انحصار (Copyright) بود ، حق‌ انحصار موضوع‌ پيچيده‌اي‌ مي‌باشد. ناشرين‌روي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حق‌ انحصار بسيار دقيق‌ هستند ، شما بايد قبل‌ از اقدام‌ به‌ چاپ‌ مقاله‌ از موقعيت‌ خود وحقوق‌ انحصاري‌ مطمئن‌ شويد. توصيه‌ ميشود كه‌ براي‌ گرفتن‌ اطلاعات‌ بيشتر به‌ كتابهاي‌ نام‌ برده‌ شده‌ در بخش‌منابع‌ و يا حتي‌ به‌ سردبيران‌ مجلات‌ رجوع‌ نمائيد .بعد از فرستادن‌ مقاله‌ چه‌ وقايعي‌ رخ‌ مي‌دهد ؟ 

پس‌ از ارائه‌ مقاله‌ به‌ مجله‌، ديگر كنترل‌ آن‌ از دست‌ شما خارج‌ شده‌ است‌ ، مقاله‌ اتان‌ براي‌ ويراستاري‌ و چاپ‌مي‌رود. اين‌ مراحل‌ پيچيده‌ و معمولاً كند هستند (شكل‌ 13)

تنها راه‌ سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ مراحل‌، اصلاح‌ سريع‌ مقاله‌ و پاسخ‌ دادن‌ فوري‌ به‌ نامه‌هاي‌ سردبير و فرستادن‌هر چه‌ سريعتر مدارك‌ خواسته‌ شده‌، مي‌باشد.


سردبير مجله‌ :The editor : 

شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ فقط‌ يك‌ چيز را مد نظر داريد و به‌ آن‌ فكر مي‌كنيد، آنهم‌ نوشتن‌ مقاله‌ اتان‌ و چاپ‌آن‌ است‌ امّا سردبيران‌ مسائل‌ مختلفي‌ را مدنظر دارند، ودر اين‌ رابطه‌ سه‌ نوع‌ مسئوليت‌ دارند :

مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ مجله‌ ، مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ نويسندگان‌، و مسئوليت‌ نسبت‌ به‌ خوانندگان‌.

پس‌ اولين‌ و مهمترين‌ وظيفه‌ سردبيران‌ كيفيت‌ مجله‌ است‌. يك‌ سردبير مجله‌ تمايل‌ دارد كه‌ ببيند بهترين‌ مقالات‌رسيده‌ چاپ‌ شده‌ و مقالات‌ بد و يا داراي‌ كيفيت‌ پائين‌ برگشت‌ داده‌ شده‌اند .

بنابراين‌ تعيين‌ كيفيت‌ و انتخاب‌ مقالات‌ مناسب‌ وظيفه‌ سردبير است‌ . مقاله‌ شما يكي‌ از بيشمار مقاله‌اي‌است‌ كه‌ به‌ دفتر مجله‌ رسيده‌ و ممكن‌ است‌ انگيزه‌ خاصي‌ را براي‌ بررسي‌ و چاپ‌ بوجود نياورد .مقاله‌ اتان‌ از سه‌ جهت‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد : 

ابتداء بطور كلي‌ بررسي‌ مي‌شود كه‌ آيا موضوع‌ مطرح‌ شده‌ و مورد تحقيق‌ قرار گرفته‌ در مقاله‌، در حيطة‌موضوعات‌ مورد بحث‌ و نظر مجله‌ هست‌ يا خير؟

سپس‌ محتواي‌ علمي‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و در حالت‌ سوم‌ جزئيات‌ فني‌ و تكنيكي‌ بيان‌ مطالب‌ وچاپ‌ مقاله‌اتان‌ بشرط‌ قابل‌ قبول‌ بودن‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

در دفتر بسياري‌ از مجلات‌ كار بدين‌ صورت‌ است‌ كه‌ سردبير، مقاله‌اتان‌ را دريافت‌ كرده‌ و بطور سريع‌ به‌ آن‌نگاه‌ مي‌كند تا مطمئن‌ شود كه‌ موضوع‌ اصلي‌ كارتان‌ براي‌ مجله‌ مناسب‌ است‌. بيشتر سردبيران‌ اين‌ اختيار رادارند كه‌ مقالاتي‌ را كه‌ بطور واضح‌ و روشني‌ خارج‌ از ميدان‌ كاري‌ مجله‌ است‌ ، را بدون‌ مشورت‌ با ديگران‌ وبصورت‌ تام‌ الاختيار برگشت‌ دهند. بيشتر سردبيران‌ قضاوتي‌ دربارة‌ مقاله‌اي‌ كه‌ مناسب‌ مجله‌ بنظر مي‌رسدنمي‌نمايند بلكه‌ فقط‌ به‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مقاله‌ نگاه‌ كرده‌ و داوران‌ مناسبي‌ را كه‌ در موضوع‌ و رشته‌ موردبحث‌ مقاله‌ مهارت‌ و تخصص‌ دارند را انتخاب‌ مي‌نمايند. سپس‌ از داوران‌ مي‌خواهند تا نظرات‌ خود را راجع‌ به‌مقاله‌ بگويند.داور مقاله‌ :The referee : 

از داور مقاله‌ مي‌خواهند كه‌ كيفيت‌ و محتواي‌ علمي‌ مقاله‌ (شكل‌ 14) را بررسي‌ كرده‌ و نظر خود را راجع‌ به‌ارزش‌ داشتن‌ مقاله‌ براي‌ چاپ‌، اظهار نمايد و يا در صورت‌ عدم‌ ارزشمند بودن‌ براي‌ چاپ‌، چطور مي‌توان‌ آنرااصلاح‌ نمود .

از داور مقاله‌ انتظار مي‌رود تا به‌ سوالاتي‌ نظير سوالات‌ فهرست‌ شده‌ در زير پاسخ‌ دهد .

1 ـ آيا مقاله‌ يك‌ گزارش‌ جديد و قابل‌ توجه‌ و يا يك‌ كار و تحقيق‌ تازه‌ مي‌باشد؟ 

2 ـ آيا عنوان‌ مقاله‌ دقيق‌ و رسا است‌ ؟ 

3 ـ آيا مقاله‌ چكيده‌ دارد ؟

4 ـ آيا روشهاي‌ مورد استفاده‌ بخوبي‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌ ؟

5 ـ آيا آزمايشات‌ بدرستي‌ طراحي‌ شده‌ اند ؟

6 ـ آيا نتايج‌ معتبر هستند ؟

7 ـ آيا نتايج‌ بدرستي‌ بيان‌ و توصيف‌ شده‌اند؟

8 ـ آيا قسمتهايي‌ از مقاله‌ احتياج‌ به‌ حذف‌ و كوتاه‌ شدن‌ و يا اضافه‌ كردن‌ مطالب‌ و طولاني‌تر شدن‌ ندارند؟

9 ـ آيا اطلاعات‌ بيان‌ شده‌، حقايق‌ و ادعاهايي‌ را كه‌ در مورد آزمايشات‌ اظهار شده‌ را تائيد مي‌نمايند؟

10 ـ آيا نتايج‌ در كاري‌ كه‌ قبلاً چاپ‌ شده‌ باشد بطور كامل‌ بحث‌ نشده‌ است‌ ؟ 

11 ـ آيا مقاله‌ به‌ قدر كافي‌ از منابع‌ استفاده‌ نموده‌ و نام‌ آنها را ذكر كرده‌ است‌ ؟

12 ـ آيا اشكال‌ ، جداول‌ و تصويرهايي‌ كه‌ وجود دارند ضروري‌ هستند ؟

13 ـ آيا مقاله‌ را از اينكه‌ هست‌ مي‌توان‌ بهتر نمود ؟

بنابراين‌ شما به‌ عنوان‌ نويسندة‌ مقاله‌ بايد قبل‌ از فرستادن‌ و ارائه‌ مقاله‌ اين‌ سوالات‌ را در نظر بگيريد .

توصيه‌هائيكه‌ در ذيل‌ آمده‌ است‌ شما را در انجام‌ اينكار ياري‌ مي‌نمايد :

ــ حيطه‌ و دامنه‌اي‌ كه‌ كار در صورت‌ چاپ‌ شدن‌، در برمي‌گيرد.

ــ دقت‌ منطقي‌ موجود در كار

ــ تكرار پذيري‌

ــ دقت‌ كار انجام‌ شده‌

ــ پايه‌اي‌ و اصلي‌ بودن‌

ــ اهميت‌ و مهم‌ بودن‌ كار

ــ ارتباط‌ كار با موضوع‌

ــ اعتبار آماري‌ كار 

ــ كار برد موضوع‌ مقاله‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ عملي‌


شكل‌ 14 ـ انواع‌ كيفيت‌ هايي‌ كه‌ سردبيران‌ و داوران‌ در مقاله‌ آنها را جستجو مي‌نمايند.فرآيند اصلاح‌ مقاله‌ : The devision Process : 

فقط‌ تعداد كمي‌ از مقالات‌ بدون‌ انجام‌ هيچ‌ گونه‌ اصلاحي‌ براي‌ چاپ‌ شدن‌ در مجله‌ پذيرفته‌ مي‌شوند.

سردبير راجع‌ به‌ مقاله‌ اتان‌ با شما تماس‌ خواهد گرفت‌ ، اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ باشد ، به‌ طور قطع‌ يك‌ يا چندگزارش‌ از داوران‌ را دريافت‌ خواهيد نمود كه‌ توصيه‌هايي‌ جهت‌ انجام‌ تغييرات‌ و افزودن‌ آنها به‌ دست‌نوشته‌هايتان‌ را به‌ شما مي‌دهند . علاوه‌ بر اينها دعوت‌ نامه‌ايي‌ را نيز دريافت‌ خواهيد نمود كه‌ شما را به‌ انجام‌تصحيحات‌ و دوباره‌ فرستادن‌ تشويق‌ مي‌نمايد. بخاطر داشته‌ باشيد كه‌ اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ باشد به‌ اين‌ معني‌است‌ كه‌ سردبير آمادة‌ همكاري‌ با شما براي‌ قابل‌ قبول‌ شدن‌ مقاله‌ اتان‌ براي‌ چاپ‌ در مجله‌ است‌. هيچوقت‌سردبير را به‌ عنوان‌ يك‌ دشمن‌ يا فرد مغرض‌ فرض‌ ننمائيد ، بلكه‌ او را به‌ عنوان‌ كسي‌ بدانيد كه‌ مي‌خواهد درچاپ‌ مقاله‌ اتان‌ به‌ شما كمك‌ نمايد . 

بايد نامة‌ سردبير و گزارشات‌ داوران‌ را بدّقت‌ خوانده‌ و تصحيحات‌ مورد نظر آنها را بطور دقيق‌ انجام‌ دهيدزيرا سردبير انتظار دارد كه‌ شما به‌ تك‌ تك‌ آنها عمل‌ نمائيد . اگر با يكي‌ از تصميمات‌ ارائه‌ شده‌ موافق‌ نيستيدبايد دلايل‌ دقيق‌ و حتي‌ ريز و جزئي‌ را براي‌ سردبير بنويسيد ، امّا بايد بياد داشته‌ باشيد كه‌ تقريباً هميشه‌سردبير بجاي‌ دلايل‌ شما، حرف‌ داور مورد اعتماد خود را قبول‌ مي‌نمايد، ممكن‌ است‌ سردبير يك‌ كپي‌ ازدست‌ نوشته‌هايتان‌ را كه‌ بر اساس‌ سبك‌ نوشتاري‌ ، تصحيحات‌ دستور زبان‌ ، مخفف‌ ها و غيره‌ ويراستاري‌شده‌ را برايتان‌ بفرستد.

مقاله‌ اتان‌ را به‌ سبك‌ مورد نظر مجله‌ نوشته‌ و متن‌ مقاله‌ را بگونه‌اي‌ بنويسيد كه‌ بهتر و روان‌ تر باشد، تمام‌تغييراتي‌ را كه‌ انجام‌ داده‌ايد بررسي‌ و كنترل‌ نمائيد و مطمئن‌ شويد كه‌ معني‌ و منظورتان‌ در اثر تصحيحات‌ تغييرنكرده‌ است‌ .

مقاله‌اتان‌ را براساس‌ گزارشات‌ داوران‌ تصحيح‌ نموده‌ و دوباره‌ آنرا تايپ‌ نمائيد ، كپي‌ هاي‌ نسخة‌ تصحيح‌شدة‌ جديد را به‌ همراه‌ نسخة‌ قبلي‌ و نامه‌اي‌ كه‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ چطور به‌ هر مورد پاسخ‌ داده‌ايد را براي‌ سردبيربفرستيد . در اين‌ حالت‌ سردبير ممكن‌ است‌ كه‌ مقاله‌ را براي‌ كنترل‌ بيشتر پيش‌ داوران‌ بفرستد و يا تصميم‌بگيرد كه‌ مقاله‌ را يكدفعه‌ بپذيرد .

وقتي‌ كه‌ مقاله‌اتان‌ پذيرفته‌ شد، بايد صبر كنيد تا تايپ‌ شود. در اين‌ مرحله‌ ناشر برايتان‌ كپي‌ هايي‌ از مقالة‌ تايپ‌شده‌ را مي‌فرستد ، بايد به‌ دقّت‌ آنها را خوانده‌ ، بررسي‌ نموده‌ و ايرادها را تصحيح‌ نمائيد . غلط‌ ها را با علائم‌نشان‌ داده‌ و با حروفي‌ شبيه‌ حروف‌ استاندارد چاپي‌ تصحيح‌ كنيد ، مقاله‌ تصحيح‌ شده‌ را هر چه‌ سريعتر به‌مجله‌ برگردانيد، در اين‌ مرحله‌ نبايد هيچ‌ تغييري‌ را در متن‌ مقاله‌ بوجود آوريد كه‌ اينكار باعث‌ تأخير و ايجادايراد و غلط‌ هاي‌ بيشتري‌ مي‌گردد، بيشتر سردبيران‌ از نوشته‌هاي‌ جديد صرف‌ نظر مي‌نمايند پس‌ شما بايدفقط‌ متن‌ را از نظر غلط‌ هاي‌ تايپي‌ بررسي‌ كنيد و مطمئن‌ شويد كه‌ تمام‌ اشكال‌ و جداول‌ در جاي‌ خود آورده‌شده‌ و جابجا نگشته‌ اند. 

بخصوص‌ به‌ جداول‌، نظري‌ دقيق‌ بياندازيد و كپي‌ هائيكه‌ دريافت‌ نموده‌ايد را با متن‌ تايپ‌ شدة‌ قبلي‌ خود كه‌ ازقبل‌ نگه‌ داشته‌ايد بدقت‌ مقايسه‌ و كنترل‌ نمائيد. 

اگر بعد از چند ماه‌ از ناشر خبري‌ دريافت‌ ننموديد بايد با آنها تماس‌ بگيريد تا مطمئن‌ شويد كه‌ مقاله‌ يانامه‌هايتان‌ را دريافت‌ نموده‌اند، و در طي‌ پست‌ شدن‌ و ارسال‌ گم‌ نشده‌اند.اگر مقاله‌اتان‌ رد شده‌ و برگشت‌ داده‌شده‌، مايوس‌ نشويد ، معمولاً براي‌ رد مقاله‌اتان‌ دلايل‌ خيلي‌ خاص‌ و ويژه‌اي‌ را دريافت‌ مي‌نمائيد. و گاهي‌ هم‌براي‌ بهبود مقاله‌ اتان‌ توصيه‌هايي‌ به‌ شما ارائه‌ مي‌شود، بر طبق‌ آنها عمل‌ نموده‌ و اطلاعات‌ و مطالب‌ خود رادوباره‌ تعبير و توجيه‌ نمائيد ، براي‌ مثال‌ تجزيه‌ و تحليل‌ هاي‌ آماري‌ را دوباره‌ انجام‌ دهيد . با انجام‌ اينكار و بااستفاده‌ از مطالب‌، يك‌ مقاله‌ جديد و بهتر را بوجود آوريد و دوباره‌ آنرا براي‌ همان‌ مجله‌ بفرستيد. سعي‌ نكنيدمقاله‌ را براي‌ مجلة‌ ديگري‌ بفرستيد ، زيرا شكل‌ و قالب‌ مقاله‌اتان‌ براي‌ مجله‌ جديد مناسب‌ نبوده‌ و رد مي‌شودو حداقل‌ براي‌ پذيرفته‌ شدن‌ مقاله‌ ، بايد دوباره‌ آنرا به‌ سبك‌ و قالب‌ مجله‌ جديد تايپ‌ نمائيد.نتيجه‌ : 

نوشتن‌ مقالة‌ علمي‌ چندان‌ هم‌ مشكل‌ نيست‌ بشرطي‌ كه‌ بدانيد چه‌ مي‌خواهيد بگوئيد .

از توصيه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ راهنما براي‌ بهبود مقاله‌ نويسي‌ استفاده‌ نمائيد ، مواظب‌ باشد كه‌ پيغامتان‌واضح‌ و روشن‌ باشد ، و راجع‌ به‌ ساختار انگليسي‌ نوشتة‌ خود زياد نگران‌ نباشيد. در نهايت‌ وقتي‌ مقاله‌ چاپ‌شدة‌ خود را در مجله‌ مشاهده‌ نمائيد احساس‌ خوشحالي‌ و سربلندي‌ به‌ شما دست‌ خواهد داد.


برچسب‌ها: نگارش مقاله
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند 1391ساعت 6:58  توسط الیاس استاد  |